Aktivitäten

Berichte und Neuigkeiten über unsere Kampfkunst-Schule.

Okinawa Shorinryu Shidokan Shirasagi Karate Kobudo

Miyahira Gasshuku

100 Kata Übung Karate Tag 2020

Karate no hi

Taikai-Gedanken

Taikai-Gedanken

Mut

Yu (勇): Mut

Shirasagi Dojo 白鷺道場 Einweihung

Dojo-Einweihung 2021

Shirasagi Dojo 白鷺道場 Übung im Honbu Dojo

Was für ein Erlebnis!

Shirasagi Dojo 白鷺道場 Okinawa Reise 2019

Reise nach Okinawa 2019

Shirasagi Dojo 白鷺道場 Makiwara

Traditionelle Makiwara

Shirasagi Dojo 白鷺道場 Kannon

Kannon 觀音

Shirasagi Dojo 白鷺道場 Anfang

Der Anfang Januar 2019