Dojo-Einweihung

1. bis 2. Mai 2021

Sensei Laupp Hanshi 9. Dan - Oberhaupt des europäischen Okinawa Shorinryu Shidokan Karatedo Kobudo

Wir begrüßen Sensei Joachim Laupp Hanshi 9. Dan – Oberhaupt des Okinawa Shorinryu Shidokan Shirasagi Karate Kobudo Europa – und Gäste der europäischen Shidokan Shirasagi Dojo.